Säkerhet

SÄKERHET


Vi vill bo i ett säkert hus. Tänk på att testa din brandvarnare ibland och ha gärna en brandsläckare och en brandfilt tillhands därhemma. 

Här kan du läsa om hur du ska handla i olika situationer då brand uppstår, samt vad du själv kan göra för att undvika vissa farliga situationer.

Grannsamverkan

Grannsamverkan är en brottsförebyggande metod som minskar brottsligheten med upp till 26 procent.

Grannsamverkan handlar främst om att grannar samverkar i nätverk, hjälps åt att hålla uppsikt över varandras bostäder och närområdet, och på så sätt motverkar brott i området.

Arbetet sker i samverkan med kommunen och polisen, som bistår med kunskap och information.


Vår förening är aktiv i Grannsamverkan med en kontaktperson som du kan rapportera till om du vill veta mer eller har sett något avvikande som du vill berätta om.

Se kontaktuppgifter under fliken styrelsen.

Vattenläcka

Behöver du akut stänga av vattnet p g a en läcka i din lägenhet?

Då är det bråttom att gå ner till undercentralen och stänga av vattnet så att fukten inte sprider sig till grannen.


Under vasken in köket sitter avstängningen för vatten och under marmorskivan i badrummet hittar man den som gäller för respektive kranar där. Problemet är att hos

flera boende sitter den fast med silikon mot badrumsspegeln. Därför har många gjorten skåra längs kanten för att snabbt kunna lyfta av den vid behov. 

Men om vattnet sprutar och du inte har möjlighet att stänga av det i din lägenhet så ta dig ned till undercentralen på -3 i port 7B och följ intstruktionerna. Dessa kan du även läsa här.