brf inloppet

STYRELSEN

Ordinarie styrelsemedlemmar

Margaretha Granborg, Ordförande
margaretha.granborg@hotmail.com

Jimmy Hanna, Kassör
jimmyhanna83@gmail.com

Fanny Ljungblom
maziani@fannyljungblom.se


Suppleanter

Bo Månsson, Sekreterare
manson.arkitekter@comhem.se


Vid frågor till styrelsen så kan du gärna vända dig till aktuell kontaktperson enligt nedan:

Huvudansvarig för styrelsens arbete: Margaretha Granborg

Kassör och kontaktperson mot den ekonomiska förvaltaren Graden: Jimmy Hanna

Parkeringskort, hemsida samt kontaktperson mot fastihetsskötare MFS: Fanny Ljungblom

Inloppets representant i Utemiljögruppen samt städansvarig: Anette Hollstrand randolfannette@hotmail.com

Inloppets representant i SQSF, samfälliheten: Anders Ohrbeck aohrbeck@comhem.se

Inloppets representant i gruppen för gemensamhetslokalen i Östra Saltsjön: Tobias Karlsson tkarl@kth.se

Nyckelansvarig, kontaktperson i brandfrågor och mot NCC: Bo Månsson manson.arkitekter@comhem.se