brf inloppet

 

INFORMATIONSBLAD 51

 

 

1. Fotografering av stammarna i plan -2 den 7 december 2017 kl. 12 - 15

Lägenhet 0801 (plan -2 västra hörnet) har haft stamstopp i sitt avlopp vid ett antal tillfällen.

Stoppet har vid två tillfällen lett till översvämning av lägenheten och byte av golv. Också

lägenhet 0803 (plan -2 östra hörnet) har haft stamstopp, som orsakat översvämning och

golvbyte.

Företaget Interspol System AB (som tidigare gjort stamspolning i vår fastighet) kommer

torsdagen den 7 december 2017 kl. 12.00 – 15.00 göra en s.k. rörinspektion med kamera av

stammarna på plan -2.

Interspol behöver bara tillträde till de två drabbade hörnlägenheterna den aktuella dagen.

Övriga lägenheter berörs alltså inte.

2. Ny ordningsregel om att behöriga installatörer ska användas för vissa ombyggnadsåtgärder

i medlems lägenhet

I våra ordningsregler finns bestämmelser om att styrelsen ska godkänna vissa förändringar i

lägenheten, som en medlem vill göra. Det gäller ingrepp i en lägenhetens bärande

konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme och vatten. Också annan

väsentlig förändring av lägenheten omfattas t. ex. ändrad eldragning.

Den punkt i ordningsreglerna, som handlar om ”Förändringar i lägenheten” kompletteras nu

med ett andra stycke med följande lydelse: Utförande av åtgärder i lägenheten, som kräver

styrelsens tillstånd, ska utföras av behöriga installatörer.

3. Laddningsplatser i Garaget Inloppet och Utsikten

Laddning platser kommer att installeras i garagen, troligen under första kvartalet 2018. Om

någon är intresserad av en plats anmäl det till garageansvarig person, som är Hans Torlén

mail: ht@enerplan.se eller Kjell Jacobsson mail: kjellrjacob@gmail.com

4. Information om gemensamhetslokalen i Östra Saltsjön

-Det finns ordningsregler i föreningslokalen och tvättstugan. Ni som använder våra

gemensamma lokaler: läs ordningsreglerna och framför allt följ dem!

-Uppfräschning av föreningslokalen övervägs och en arbetsgrupp håller på att tillsättas

om detta .

-Bastuaggregatet är trasigt och håller på att lagas.

5. Korridorerna

Arbetet med att få snyggt i våra korridorer fortsätter. Fortfarande finns där privata föremål,

som medlemmar inte tagit hand. T. ex. under trappan på plan -2 finns fortfarande bl.a. en

stor träskiva. De som ställt dit dessa föremål ombedes vänligen ta hand om dem.

2017-12-28

Styrelsen