brf inloppet

GEMENSAMHETSLOKAL

Ordningsregler

1. BR-havare skall vara aktsam vid användande av lokalen.

2. Lokalen får användas av BR-havare till styrelsemöten och föreningsmöten i BR-föreningen och till privata tillställningar.

3. Lokalen får inte användas till någon form av affärsverksamhet eller politisk verksamhet.

4. Den får heller inte användas till annan föreningsverksamhet an den egna bostadsrättsföreningens.

5. Lokalen bokas på almanackan uppsatt vid tvättstugans  ingång

6. Aktivitet i lokalen får pågå längst till kl 22.00 måndag-torsdag och söndag och till kl 23.00 fredag och lördag. Vid behov av längre hyrtid skall kontaktpersonen tillfrågas.

7. Rökförbud råder i lokalen och innergården.

8. Pälsdjur får inte vistas i lokalen.

9. Om det vid förhyrning upptäcks av BR-havare att lokalen inte återställts i gott skick av tidigare förhyrare  eller att någon del i utrustning saknas skall detta anmälas till den person i föreningen som är  kontaktperson för lokalen.

10. Skadade föremål ska ersättas genom nyinköp eller genom ekonomisk ersättning till samfällighetens  kassa.

11. Förhyraren ska se till att gäster inte stör de kringboende i samband med nyttjande av lokalen.

12. Efter användande av lokalen skall den städas och i övrigt återställas till det skick den förhyrdes i.

13. Om det i lokalen uppstår sådan skada att dess avhjälpande inte kan uppskjutas, skall styrelsen eller  förvaltaren omgående underrättas därom.

Kontaktpersoner

Östra Saltsjön, Eva Alpen alpens@ownit.nu Tel 08 717 55 54

Västra Saltsjön Marie-Louise Jansson, janssonml@gmail.com Tel 08 749 21 97

Inloppet, Tobias Karlsson tkarl@kth.se