brf inloppet

GARAGET

Från och med den första Januari 2011 krävs ett särskilt parkeringstillstånd vid parkering på 60-minutersparkeringarna inom Saltsjöqvarn.

Qpark sköter garagen i Saltsjöqvarn. På deras hemsida finns all information om deras verksamhet. Se också länken ”nyinflyttad” här på hemsidan.

Kundtjänst QPARK: 0771-96 90 00

Parkeringsplatser med 60-minutersparkering och krav på P-skiva

På Sjökvarnsbacken finns sju parkeringsfickor, vardera två utanför nr 4, 6 och 10 och en utanför nr 12. På Bageribacken finns fyra parkeringsrutor fördelade på två platser. Utmed hotellets östra gavel finns fyra parkeringsrutor. De sju parkeringsfickorna på Sjökvarnsbacken nyttjas i stor omfattning av utomstående, ej boendeanknutna parkörer. Gäster till områdets restauranger och kunder till dess företag och butiker är vanligt förekommande parkörer, de boende till förfång.

SQSF förvaltar den mark, där parkeringsplatserna är belägna. Parkeringsplatserna är avsedda för de boende och i viss mån för servicefordon för av föreningarna anlitade entreprenörer. SQSFs styrelse har beslutat att införa krav på särskilda parkeringstillstånd utöver erforderlig P-skiva på 60- minutersplatserna. Bostadsrättsföreningarna är behöriga att för sina boendes räkning ansöka om dessa särskilda parkeringstillstånd hos EuroPark enligt av SQSF fastställda regler.

Erbjudande om särskilt parkeringstillstånd

Som boende/lokalhyresgäst på någon av nedanstående gatuadresser kan Du som lägenhetsinnehavare utan kostnad tilldelas ett särskilt parkeringstillstånd, med rätt att parkera under 60 minuter på ovan nämnda parkeringsplatser. Endast ett tillstånd medges per lägenhet eller lokal. Parkeringstillståndet utfärdas av EuroPark efter ansökan genom vår styrelse. Parkeringstillståndet gäller under ett kalenderår och är knutet till lägenheten genom att lägenhetsnumret enligt det nationella lägenhetsregistret finns angivet på tillståndet. Vid ägarbyte övergår tillståndet (värdehandling ) till den nya ägaren. Förkommer ett parkeringstillstånd kan en dublett erhållas mot en avgift om 500 kronor. Handikapptillstånd och fastighetsservicetillstånd med generösare parkeringsregler kan beviljas efter särskild prövning. Den som önskar erhålla ett särskilt parkeringstillstånd skall anmäla detta skriftligt via mail till Fanny Ljungblom i styrelsen maziani@fannyljungblom.se, helst före den 20 november. Ange därvid medlemsnamn, lägenhetsnummer samt telefonnummer och epostadress.

Omfattade gatuadresser

Västra finnbodavägen 7 A och B.

Användning av särskilt parkeringstillstånd

Parkeringstillståndet skall anbringas i vindrutan på fordonet, väl synligt för EuroParks personal. Eftersom tillståndet är knutet till lägenheten och ej till ett specifikt fordon, kan det anbringas i vindrutan på vilket fordon som helst. Det förutsätts att fordonet i fråga har anknytning till den på tillståndet angivna lägenheten/lokalen.

Brf Inloppet, Styrelsen